Regulamin

1. Zastrzega się prawo zmiany bez uprzedniego powiadomienia informacji zawartych w niniejszym dokumencie, włącznie z adresami URL i innymi odniesieniami do internetowej sieci Web.
2. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przygotowane z najwyższą starannością na podstawie rzetelnych testów, co nie gwarantuje ich aktualności w chwili zapoznawania się z nimi przez użytkownika.
3. W szczególności autorzy dokumentu nie odpowiadają za konsekwencje ich użycia w sytuacji, gdy nie ma wpływu na działania użytkownika oraz pozostałe czynniki związane z pozycjonowaniem niewymienione w tym dokumencie.
4. Odpowiedzialność za dostosowanie się do wszystkich praw autorskich spoczywa na użytkowniku.
5. Niniejszego dokumentu nie wolno udostępniać w żadnej formie osobom i instytucjom innym niż użytkownik.
6. Niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie edytować, powielać i przechowywać, jak też skanować bądź drukować ani wprowadzać do żadnego systemu umożliwiającego odtworzenie, ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, druków, nagrań itp.).
7. Użytkownik może korzystać z niniejszego dokumentu zachowanego tylko w jednym oryginalnym pliku.
8. Wyłącznym właścicielem niniejszego dokumentu pozostaje agencja Eurobrand. Właściciel może mieć patenty lub rozpoczęte postępowanie patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków zawartych w pisemnych umowach z właścicielem.podziel się:

facebook grono wykop nk.pl


Dodaj do ulubionych